GreenSTORE 雙11優惠 第三重奏 【消費滿指定金額即贈送禮品】

GreenSTORE將會送出豐富禮品答謝客戶一直以來嘅支持!
優惠期間只要消費滿指定金額($500/$800/$1000),即隨機贈送驚喜禮品一份。
禮品數量有限,送完即止!機會難逢,立即掃貨!